Baking for better health

 

Aktywna rola w poprawie zdrowia publicznego

Od zarania dziejów żywność ma wpływ na zdrowie człowieka, a różnego rodaju wypieki, zwłaszcza chleb, od tysięcy lat są częścią historii ludzkości. Odgrywa integralną rolę w codziennym życiu i jest symbolem kultury i historii. Produkty piekarnicze są niezbędne i stanowią klucz do przetrwania ludzkości, będąc podstawą wielu kultur, a nawet stanowiąc formę waluty.

Zwiększone wyzwania

Uprzemysłowiona produkcja żywności, szybka urbanizacja i zmieniający się styl życia zmieniają wzorce żywieniowe. Ludzie na całym świecie spożywają więcej tłuszczów nasyconych, cukru i soli, niż jest to rekomendowane w zaleceniach żywieniowych.

Jednocześnie wraz ze zmianą nawyków ludzie spożywają mniej owoców i warzyw oraz mniej błonnika pokarmowego, szczegolniego tego pochodzącego z produktów pełnoziarnistych, który jest ważnym składnikiem zdrowej diety.

Nadmierne zaś spożywanie soli, cukru i tłuszczy nasyconych przyczynia się do wzrostu obciążenia chorobami związanymi ze stylem życia, takimi jak otyłość i cukrzyca.

 

 

 

One DALY represents the equivalent of one healthy life year lost.  

Zwiększenie pełnoziarnistości

Because 27-84% of all whole grains in the diet come form bread we focus on increasing whole grain content wheat and rye breads

Obniżenie zawartości soli

Beacuse 25-35% of all salt in the diet come from bread we are decreasing salt content in our bread and fast food

Zwiększenie błonnika

Beacuse 14-35% of all fibre in the diet come from bread we will increase the fibre content in our wheat bread and fast food bread buns

Obniżenie wartości kalorycznych

Beacuse sweets category plays a role in diets as a source of energy we are decreasing calorie content in our sweets and fast food

Nasze zobowiązania na rzecz poprawy zdrowia

 

Unibake postawiła sobie za cel wywarcie pozytywnego wpływu na poziom zdrowia publicznego poprzez ponad dwukrotne zwiększenie liczby zdrowych produktów do 2030 roku.

Przyjęliśmy następujące zobowiązania:

  • 100% naszego chleba spożywczego i chleba fast foodowego zawierać będzie co najmniej 3% błonnika, a 30% chleba pszennego zawierać co najmniej 6% błonnika
  • 33% zawartości ziarna w naszym chlebie pszennym i chlebie żytnim stanowić będzie pełne ziarno
  • Ograniczymy średnią zawartość soli w chlebie pszennym, chlebie żytnim i chlebie fast foodowym o 10%
  • 40% słodyczy zawierać będzie maksymalnie 250 kcal na porcję

Zrównoważona dieta

Climate is changing and the need for food is increasing as we become more and more people on the planet. At the same time health is one of the major issues of the century and healthy nutrition habits are of vital importance for improving general population health as well as saving resources for public health.

Dowiedz się więcej